انتخاب انگشتر یا گردنبند نقره مناسب

1397/9/15

برای انتخاب یک انگشتر یا گردنبند مناسب به نکات زیر توجه فرمائید

 1. نقره: با عیارهای مختلف
 2. نحوه ساخت:
 • ماشینی سادههدف این نوع انگشتر یا گردنبند نقره فقط پایین بودن قیمت انگشتر می باشد و تا حد امکان رکاب انگشتر یا گردنبند نقره سبک و ساده در نظر گرفته می شود.
 • ماشینی برندبیشتر کیفیت در نظر گرفته می شود و رکاب این انگشتر یا گردنبند نقره دارای استحکام استاندارد می باشد.
 • دست ساز سادههدف از تولید این نوع انگشتر یا گردنبند نقره فقط قیمت و تعداد بالا بوده و بدنه رکاب سبک و ساده می باشد.
 • دست ساز برند (فاخر): هدف از تولید این نوع رکاب فقط کیفیت بالای ساخت مطرح بوده، کیفیت سنگ و زیبایی هرچه بالاتر باشد اثر هنری آن قوی تر و ارزش افزوده آن بیشتر می باشد و قیمت بالای انگشتر یا گردنبد ملاک نیست.
 1. سنگ:
 • سنگ صنعتی ارزان
 • سنگ صنعتی برندمانند کریستال سوارسکی
 • سنگ اصلی ارزان (خوب)
 • سنگ اصلی نیمه قیمتی (عالی)
 • سنگ اصلی قیمتی (بسیار عالی)
 1. اجرت ساخت (دستمزد ساخت) :
 • ماشینی ساده: خیلی پایین
 • ماشینی برند: استاندارد
 • دست ساز ساده: پایین
 • دست ساز برند: بالا و یا خیلی بالا

نتیجه : اگر قصد خرید انگشتر یا خرید گردنبند نقره با حداقل هزینه دارید انگشتر دست ساز ساده یا ماشینیبرندرا انتخاب کنید تا حداقل در طی سال های استفاده از مد نیافتد و رکاب آن خراب نشود.

اما اگر قیمت انگشتر یا قیمت گردنبند برای شما مهم نیست و قصد انتخاب بهترین را دارید فقط انگشتردست ساز برندرا انتخاب نمائید.

چرا که زیبایی خاص خود را دارد و قیمت آن همانند هر کالای دست ساز رو به افزایش می باشد و در انگشترهای فاخر نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود مخصوصا اگرکلکسیونر هستید

البته ناگفته نماند انگشتر های ماشینی برند که کیفیت سنگ های آن ها عالی و یا بسیار عالی می باشند به خاطر رو به افزایش بودن ارزش سنگ ها نیز از ارزش بالایی برخوردارند و خود نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود.

نام نویسنده شهر جواهر
مقالات مرتبط

پربازدیدترین انگشترها

انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

انگشتر مردانه چشم ببر - کد Z-R008

٥٩,٠٠٠ تومان
14% ٦٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R028- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R028- فروش انگشتر

٥٠٥,٠٠٠ تومان
12% ٥٧٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر
قیمت ست حلقه نقره - کد R018- ست انگشتر نقره

قیمت ست حلقه نقره - کد R018- ست انگشتر نقره

٣٤٥,٠٠٠ تومان
1% ٣٥٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R029- فروش انگشتر
خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

١٧٥,٠٠٠ تومان
2% ١٧٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R030- فروش انگشتر

٤٤٠,٠٠٠ تومان
12% ٤٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد R031

ست حلقه نقره - کد R031

٢٢٥,٠٠٠ تومان
10% ٢٤٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

٢٠٩,٠٠٠ تومان
13% ٢٣٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR006- فروش انگشتر

١٥٧,٠٠٠ تومان
11% ١٧٧,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

١٨٩,٠٠٠ تومان
7% ٢٠٣,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R009

ست حلقه نقره - کد C-R009

٣٧٥,٠٠٠ تومان
10% ٤١٨,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد C-R008

ست حلقه نقره - کد C-R008

٣٦٩,٠٠٠ تومان
8% ٣٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

١٩٣,٠٠٠ تومان
5% ٢٠٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

٢١٤,٠٠٠ تومان
10% ٢٣٨,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR019- فروش انگشتر

١٤٥,٠٠٠ تومان
12% ١٦٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR013- فروش انگشتر

١٥٨,٠٠٠ تومان
14% ١٨٣,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

١٥٧,٠٠٠ تومان
11% ١٧٧,٠٠٠ تومان
|||