تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر سواروسکی - کد R003 مس دارد نگین دار خانم ها 299,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/4/18 1397/5/6 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1399/1/12 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
98500 109000 270000 170000 153000 161000 175000 299000 299000
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 450,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1399/6/16 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000 329000 360000 390000 450000
انگشتر نقره - کد CR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 809,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/30 1400/1/28 1400/1/30 1400/4/14 1400/6/7 1400/6/7 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 715000 799000 712000 810000 765000 809000
انگشتر نقره - کد SR001 نقره دارد خانم ها 240,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
240000 210000 197000 209000 240000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 269,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000 216000 269000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 280,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000 220000 280000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 237,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000 184000 237000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 225,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000 184000 225000
انگشتر نقره - کد SR015 نقره دارد خانم ها 270,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1400/4/15 1400/6/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
000273 227000 214000 248000 270000
انگشتر نقره - کد VR001 نقره دارد نگین دار خانم ها 449,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/11/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
449000
انگشتر نقره سواروسکی - کد CR012 نقره دارد نگین دار خانم ها 539,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
539000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R005 نقره دارد نگین دار خانم ها 423,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/31 1399/1/12 1399/10/23 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 170100 189000 289000 189000 170100 182000 199000 386000 379000 392000 423000
بند انگشتی نقره - کد YR029 نقره دارد نگین دار خانم ها 179,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/11/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
179000
ست حلقه نقره - کد R008 نقره دارد T400 Jewelers ست حلقه خانم ها/آقایان 585,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/8/30 1399/10/23 1400/11/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
174000 274000 585000 585000
ست حلقه نقره - کد VR002 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 799,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000
ست حلقه نقره - کد VR004 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 699,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/17
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
699000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

قیمت ست حلقه نقره - کد R008- ست انگشتر نقره

قیمت ست حلقه نقره - کد R008- ست انگشتر نقره

٥٨٥,٠٠٠ تومان
10% ٦٥٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر

٤٢٣,٠٠٠ تومان
10% ٤٧٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

٤٥٠,٠٠٠ تومان
18% ٥٥٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

خرید انگشتر سواروسکی - کد R003- فروش انگشتر

٢٩٩,٠٠٠ تومان
14% ٣٤٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR001- فروش انگشتر

٢٤٠,٠٠٠ تومان
20% ٢٩٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

٢٦٩,٠٠٠ تومان
23% ٣٤٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR015- فروش انگشتر

٢٧٠,٠٠٠ تومان
18% ٣٣٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

٢٨٠,٠٠٠ تومان
19% ٣٤٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

٢٣٧,٠٠٠ تومان
21% ٣٠٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

٢٢٥,٠٠٠ تومان
25% ٣٠٠,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد CR011

انگشتر نقره - کد CR011

٨٠٩,٠٠٠ تومان
10% ٨٩٩,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره سواروسکی - کد CR012

انگشتر نقره سواروسکی - کد CR012

٥٣٩,٠٠٠ تومان
10% ٥٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد VR004

ست حلقه نقره - کد VR004

٦٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد VR002

ست حلقه نقره - کد VR002

٧٩٩,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد VR001

انگشتر نقره - کد VR001

٤٤٩,٠٠٠ تومان
10% ٤٩٩,٠٠٠ تومان
بند انگشتی نقره - کد YR029

بند انگشتی نقره - کد YR029

١٧٩,٠٠٠ تومان
10% ١٩٩,٠٠٠ تومان
|||