تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 750,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1399/6/16 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000 329000 360000 390000 450000 590000 700000
انگشتر نقره - کد CR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 1,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/30 1400/1/28 1400/1/30 1400/4/14 1400/6/7 1400/6/7 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 715000 799000 712000 810000 765000 809000 859000 999000 1250000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000 216000 269000 359000 399000 499000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000 220000 280000 355000 395000 499000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000 184000 237000 333000 370000 499000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000 184000 225000 333000 370000 499000
ست حلقه نقره - کد VR002 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 1,070,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/17 1401/9/2 1401/9/2 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 719000 8039000 809000 899000 1070000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها