تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب اقلام ست نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع مناسب برای قیمت (تومان)
انگشتر نقره - کد C-R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 700,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1399/6/16 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
177000 179000 329000 360000 390000 450000 590000 700000
انگشتر نقره - کد CR011 نقره دارد نگین دار خانم ها 1,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/30 1400/1/28 1400/1/30 1400/4/14 1400/6/7 1400/6/7 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 715000 799000 712000 810000 765000 809000 859000 999000 1250000
انگشتر نقره - کد SR002 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 189000 216000 269000 359000 399000 499000
انگشتر نقره - کد SR007 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 175000 164000 193000 220000 280000 355000 395000 499000
انگشتر نقره - کد SR008 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
168000 140000 132000 157000 184000 237000 333000 370000 499000
انگشتر نقره - کد SR009 نقره دارد خانم ها 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/30 1397/9/10 1398/2/19 1399/1/12 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
149000 126000 118000 145000 184000 225000 333000 370000 499000
انگشتر نقره سواروسکی - کد CR010 نقره دارد نگین دار خانم ها 939,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/14 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25 1402/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
699000 719000 799000 859000 939000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R005 نقره دارد نگین دار خانم ها 609,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/31 1399/1/12 1399/10/23 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 170100 189000 289000 189000 170100 182000 199000 386000 379000 392000 423000 449000 499000 609000
انگشتر نقره سواروسکی - کد R006 نقره دارد نگین دار خانم ها 709,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/21 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1398/4/19 1398/4/31 1399/10/23 1400/4/15 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
163000 173700 193000 293000 193000 205000 185000 398000 399000 709000
ست حلقه نقره - کد VR002 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 1,070,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/17 1401/9/2 1401/9/2 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 719000 8039000 809000 899000 1070000
ست حلقه نقره - کد VR004 نقره دارد ست حلقه خانم ها/آقایان 899,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/17 1401/9/2 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
699000 629000 719000 799000 899000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

پربازدیدترین انگشترها

خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R006- فروش انگشتر
خرید انگشتر نقره سواروسکی - کد R005- فروش انگشتر
خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد C-R006 - فروش انگشتر

٧٠٠,٠٠٠ تومان
10% ٧٨٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR002- فروش انگشتر

٤٩٩,٠٠٠ تومان
9% ٥٤٩,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR007- فروش انگشتر

٤٩٩,٠٠٠ تومان
7% ٥٣٥,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR008- فروش انگشتر

٤٩٩,٠٠٠ تومان
8% ٥٤٠,٠٠٠ تومان
خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

خرید انگشتر نقره - کد SR009- فروش انگشتر

٤٩٩,٠٠٠ تومان
8% ٥٤٠,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره - کد CR011

انگشتر نقره - کد CR011

١,٢٥٠,٠٠٠ تومان
9% ١,٣٨٠,٠٠٠ تومان
انگشتر نقره سواروسکی - کد CR010

انگشتر نقره سواروسکی - کد CR010

٩٣٩,٠٠٠ تومان
6% ٩٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد VR004

ست حلقه نقره - کد VR004

٨٩٩,٠٠٠ تومان
10% ٩٩٩,٠٠٠ تومان
ست حلقه نقره - کد VR002

ست حلقه نقره - کد VR002

١,٠٧٠,٠٠٠ تومان
10% ١,١٩٠,٠٠٠ تومان
|||