جستجوی پیشرفته

تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب نام محصول آبکاری (روکش) اقلام ست برند روش ساخت بر اساس نوع قیمت (تومان)
دستبند النگویی سواروسکی - کد BA006 رودیم T400 Jewelers حلقه ای 305,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/19 1397/4/1 1397/5/5 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1397/11/24 1398/4/19 1398/4/31 1399/1/12 1399/10/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
94000 98500 109000 121600 157500 175000 275000 175000 125000 159000 170000 156000 174000 289000
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC014 حلقه ای 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/29 1397/5/29 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
119900 122500 273000 173000 155700 162000
دستبند زنجیری نقره - کد BC023 رودیم T400 Jewelers زنجیری 295,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/19 1398/4/31 1399/1/12 1400/4/15 1400/6/8 1400/9/20
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
100000 161100 179000 279000 179000 161100 195000 177000 193000 259000 272000 295000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC006 نقره زنجیری 286,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/18 1400/4/15 1400/6/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
235000 224000 256000 286000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC036 نقره زنجیری 425,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1399/1/14 1400/4/15 1400/6/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
287000 309000 336000 425000
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد BC027 رودیم زنجیری 1,290,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/21 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1398/4/19 1398/4/19 1400/7/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
489000 539100 599000 699000 599000 539100 566000 925000 625000 1290000
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد C-BC001 رودیم زنجیری 509,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1400/4/15 1400/6/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000 269000 432000 509000
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد C-BC003 رودیم زنجیری 499,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/1/25 1398/2/17 1399/1/14 1399/7/3 1399/9/12 1400/4/15 1400/6/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
269000 269000 263000 329000 409000 479000 499000
ست دستبند زنانه مردانه نقره - کد PBC026 نقره زنجیری 640,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
650000 640000
ست دستبند زنانه مردانه نقره - کد PBC027 نقره زنجیری 619,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
619000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت