جستجوی پیشرفته

تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب نام محصول آبکاری (روکش) اقلام ست برند روش ساخت بر اساس نوع قیمت (تومان)
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC003 رودیم T400 Jewelers زنجیری 416,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/19 1397/4/1 1397/5/5 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/31 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 116500 129000 164350 212400 236000 336000 236000 212400 236000 449000 416000
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC013 رودیم T400 Jewelers زنجیری 379,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/3/31 1397/5/5 1397/5/29 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/19 1398/5/1 1399/1/12 1399/6/5 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
134500 149000 189000 379000 279000 251100 262100 289000 299000 329000 379000
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC021 رودیم زنجیری 435,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/4/1 1397/5/5 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/2/18 1399/10/23 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
130000 140500 156000 168150 216900 241000 341000 241000 216900 228000 485000 435000
دستبند زنجیری نقره - کد BC023 رودیم T400 Jewelers زنجیری 259,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12 1398/4/19 1398/4/31 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
100000 161100 179000 279000 179000 161100 195000 177000 193000 259000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC006 نقره زنجیری 256,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/18 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
235000 224000 256000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC011 نقره زنجیری 228,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29 1398/2/18 1399/1/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
197000 185000 199000 228000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC033 نقره زنجیری 352,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/20 1398/2/17 1399/1/14 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 287000 309000 352000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC034 نقره زنجیری 449,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/12/20 1398/2/17 1399/1/14 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
339000 341000 349000 449000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC036 نقره زنجیری 336,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1399/1/14 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
287000 309000 336000
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد C-BC001 رودیم زنجیری 432,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19 1398/2/18 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000 269000 432000
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد C-BC003 رودیم زنجیری 479,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/1/25 1398/2/17 1399/1/14 1399/7/3 1399/9/12 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
269000 269000 263000 329000 409000 479000
ست دستبند زنانه مردانه نقره - کد PBC026 نقره زنجیری 640,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6 1400/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
650000 640000
ست دستبند زنانه مردانه نقره - کد PBC027 نقره زنجیری 619,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
619000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت