جستجوی پیشرفته

تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب نام محصول آبکاری (روکش) اقلام ست برند روش ساخت بر اساس نوع قیمت (تومان)
دستبند حلقه ای سواروسکی - کد BA011 رودیم حلقه ای 207,900
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/4/1 1397/5/5 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 115500 128000 160550 207900 231000 331000 231000 207900
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC002 رزگلد T400 Jewelers زنجیری 189,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/4/1 1397/8/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
103500 155000
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC003 رودیم T400 Jewelers زنجیری 212,400
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/19 1397/4/1 1397/5/5 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
118000 116500 129000 164350 212400 236000 336000 236000 212400
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC013 رودیم T400 Jewelers زنجیری 251,100
دامنه تغییرات قیمت
1397/3/31 1397/5/5 1397/5/29 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
134500 149000 189000 379000 279000 251100
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC014 رودیم حلقه ای 155,700
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/29 1397/5/29 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
119900 122500 273000 173000 155700
دستبند زنجیری سواروسکی - کد BC021 رودیم زنجیری 216,900
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/4/1 1397/5/5 1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
130000 140500 156000 168150 216900 241000 341000 241000 216900
دستبند زنجیری نقره - کد BC023 رودیم T400 Jewelers زنجیری 161,100
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
100000 161100 179000 279000 179000 161100
دستبند زنجیری نقره - کد BC025 رودیم T400 Jewelers زنجیری 269,100
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
123000 247500 275000 375000 299000 269100
دستبند زنجیری نقره - کد SBC001 نقره زنجیری 185,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
185000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC004 نقره زنجیری 197,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
197000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC005 نقره زنجیری 179,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دستبند زنجیری نقره - کد SBC006 نقره زنجیری 235,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
235000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC011 نقره زنجیری 197,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
197000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC012 نقره زنجیری 197,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دستبند زنجیری نقره - کد SBC018 نقره زنجیری 273,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
273000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC024 نقره زنجیری 319,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
319000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC026 نقره زنجیری 336,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
336000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC028 نقره زنجیری 193,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/8/29
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
193000
دستبند زنجیری نقره - کد SBC029 نقره زنجیری 193,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد BC007 رودیم زنجیری 359,100
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/14 1397/5/14 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 249000 269100 299000 399000 359100
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد BC024 رودیم T400 Jewelers زنجیری 448,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/12 1397/5/5 1397/7/8 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
182000 229000 403200 448000 548000 448000
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد BC027 رودیم زنجیری 539,100
دامنه تغییرات قیمت
1397/6/21 1397/7/7 1397/8/24 1397/8/30 1397/8/30 1397/10/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
489000 539100 599000 699000 599000 539100
دستبند نقره زنجیری سواروسکی - کد C-BC001 رودیم زنجیری 228,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
228000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت