جستجوی پیشرفته

تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب نام محصول آبکاری (روکش) اقلام نیم ست برند روش ساخت بر اساس نوع ابعاد پلاک قیمت (تومان)
ست نقره - کد EIS031 1,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/6/23 1400/4/14 1400/6/7 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 720000 789000 799000 859000 999000 1250000
ست نقره - کد EIS033 1,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/6/23 1400/4/14 1400/6/7 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
789000 720000 789000 799000 835900 999000 1250000
ست نقره - کد STSE001 773,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/7/8 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
445000 440000 499000 509000 589000 659000 773000
نیم ست نقره - کد HR027 650,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/11/11 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25 1402/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
379000 468000 520000 620000 650000
نیم ست نقره سواروسکی - کد CS001 1,090,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/16 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25 1402/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
799000 800000 890000 1030000 1090000
نیم ست نقره سواروسکی - کد SE001 1,340,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/16 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1190000 1071000 1190000 1340000
نیم ست نقره سواروسکی - کد SE002 1,390,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25 1402/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1071000 1190000 1340000 1390000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت