جستجوی پیشرفته

تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب نام محصول آبکاری (روکش) اقلام ست اقلام نیم ست رنگ نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع قیمت (تومان)
گردنبند نقره - کد MN001 629,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/7/1 1400/4/15 1400/6/8 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 280000 314000 404000 449000 629000
گردنبند نقره - کد SN006 445,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/3 1398/2/19 1399/1/12 1399/7/1 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
210000 198000 219000 229000 228000 248000 355000 395000 445000
گردنبند نقره - کد SN036 419,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/3 1398/2/19 1399/1/12 1399/7/1 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
171000 162000 179000 209000 204000 214000 337000 375000 419000
گردنبند نقره - کد YN041 685,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/11/11 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
386000 449000 499000 685000
گردنبند نقره سواروسکی - کد C-N020 1,430,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1399/7/1 1400/4/15 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
449000 730000 790000 1080000 1200000 1430000
گردنبند نقره سواروسکی - کد N030 1,190,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/29 1397/7/8 1397/8/24 1398/2/19 1398/4/19 1398/4/31 1399/1/12 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1402/6/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
179550 223200 248000 234000 255000 235000 239000 570000 590000 664000 1190000
گردنبند نقره سواروسکی - کد N049 949,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/17 1397/4/3 1397/10/12 1398/2/19 1399/10/23 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25 1402/6/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
129000 147000 149000 178000 399000 399000 415000 499000 539000 599000 899000 949000
گردنبند نقره سواروسکی - کد N059 890,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/5/7 1397/7/7 1397/8/24 1397/10/12 1398/4/19 1398/4/31 1399/10/23 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1402/9/9
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
139000 161100 179000 161100 195000 177000 359000 320000 360000 449000 890000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت