جستجوی پیشرفته

تاریخ به روزرسانی: 1397/09/15
15 : 0
مقایسه شود نام محصول جنس رکاب نام محصول آبکاری (روکش) اقلام ست اقلام نیم ست رنگ نگین (سنگ) برند روش ساخت بر اساس نوع قیمت (تومان)
گردنبند نقره - کد MN001 629,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/7/1 1400/4/15 1400/6/8 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 280000 314000 404000 449000 629000
گردنبند نقره - کد SN006 445,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/3 1398/2/19 1399/1/12 1399/7/1 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
210000 198000 219000 229000 228000 248000 355000 395000 445000
گردنبند نقره - کد SN036 419,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/3 1398/2/19 1399/1/12 1399/7/1 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
171000 162000 179000 209000 204000 214000 337000 375000 419000
گردنبند نقره - کد YN041 685,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/11/11 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
386000 449000 499000 685000
گردنبند نقره سواروسکی - کد C-N012 1,169,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/18 1398/2/18 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
299000 351000 599000 664000 809000 899000 1169000
گردنبند نقره سواروسکی - کد C-N013 1,169,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/9/18 1398/2/18 1399/1/14 1399/7/1 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
199000 233000 216000 349000 719000 799000 1169000
گردنبند نقره سواروسکی - کد C-N014 1,350,000
دامنه تغییرات قیمت
1401/9/2 1401/10/27 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
899000 1099000 1199000 1350000
گردنبند نقره سواروسکی - کد C-N016 1,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1399/1/14 1400/4/15 1400/11/6 1401/9/2 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
309000 349000 699000 759000 849000 899000 999000 1250000
گردنبند نقره سواروسکی - کد C-N020 1,430,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/2/17 1399/7/1 1400/4/15 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
449000 730000 790000 1080000 1200000 1430000
گردنبند نقره سواروسکی - کد C-N023 1,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1398/6/6 1399/7/1 1400/11/7 1401/9/2 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
399000 580000 664000 699000 689000 799000 1250000
گردنبند نقره سواروسکی - کد N010 1,030,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/10/12 1397/7/8 1397/8/24 1397/10/12 1398/2/19 1398/5/1 1399/1/11 1399/10/23 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
160000 252900 281000 252900 265000 279000 319000 566000 525000 535000 616000 1030000
گردنبند نقره سواروسکی - کد N046 809,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/17 1397/7/7 1397/8/24 1397/10/12 1398/2/19 1399/1/12 1399/7/1 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
145000 264600 294000 229000 277000 349000 399000 379000 407000 383000 539000 599000 809000
گردنبند نقره سواروسکی - کد N049 899,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/11/17 1397/4/3 1397/10/12 1398/2/19 1399/10/23 1400/4/15 1400/6/8 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
129000 147000 149000 178000 399000 399000 415000 499000 539000 599000 899000
گردنبند نقره سواروسکی کد CN004 929,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/14 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/7 1401/12/25 1402/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
499000 629000 699000 699000 899000 929000
گردنبند نقره سواروسکی کد CN025 899,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/9/17 1400/11/6 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
599000 569000 629000 699000 899000
گردنبند نقره سواروسکی کد N001 1,290,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/12/14 1401/9/2 1401/9/2 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25 1402/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
899000 09000 809000 899000 999000 1250000 1290000
گردنبند نقره کد VN003 739,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/11/11 1401/9/2 1401/12/7 1401/12/25 1402/3/1
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
449000 539000 599000 719000 739000
:

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت